REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JUTRZENKA" W ELBLĄGU

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JUTRZENKA" W ELBLĄGU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ DODATKOWYCH: PIWNICE, PRALNIE, SUSZARNIE MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JUTRZENKA" W ELBLĄGU

     Załącznik nr 1

REGULAMIN WSPÓŁŻYCIA I PORZĄDKU DOMOWEGO MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JUTRZENKA" W ELBLĄGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JUTRZENKA" W ELBLĄGU

REGULAMIN ZARZĄDU MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W ELBLĄGU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W ELBLĄGU

REGULAMIN NAJMU LOKALI W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA”

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I USŁUG ORAZ ZLECANIA USŁUG I DOSTAW WYKONAWCOM OBCYM W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W ELBLĄGU

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

REGULAMIN MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
     Współczynniki LAF

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REMONTU MIESZKAŃ oraz zakres napraw wewnątrz lokalu obciążający użytkownika lokalu w Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Elblągu