Historia MSM "Jutrzenka"

Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" powstała w 1988 r. z inicjatywy członków założycieli osób prawnych: Urzędu Miejskiego, Zakładów Mechanicznych "Zamech", Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Elbląskiego Kombinatu Budowlanego. Firmy te podjęły współdziałanie, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe swoich pracowników.
Zebranie założycielskie odbyło się 27 stycznia 1988r. Zebranie to uchwaliło pierwszy statut Spółdzielni. Statut został zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym 29 lutego 1988r. i od tej daty Spółdzielnia rozpoczęła swój byt prawny.
Pierwszy budynek został wybudowany przy ul. Fromborska 17 jako budynek patronacki z przeznaczeniem dla pracowników Elbląskiego Kombinatu Budowlanego. Budynek ten w chwili powstawania Spółdzielni był już w trakcie budowy i został oddany do użytku we wrześniu 1988r.
W tym samym roku  Spółdzielnia, w wyniku porozumienia z  Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych, przejęła będące w trakcie realizacji, dwa budynki przy ul. Sienkiewicza. Budynki te z założenia były przeznaczone dla pracowników WUSW. Spółdzielnia, w zamian za przyjęcie tych budynków i kontynuację budowy, uzyskała dla członków założycieli 19 mieszkań. Zakończenie budowy przy ul. Sienkiewicza nastąpiło w roku 1989 (Sienkiewicza 2) i w 1990 r. (Sienkiewicza 1).
Budynki mieszkalne na osiedlu TRUSO IIIB zostały wybudowane w latach 1990 - 1996.  W czasie istnienia Spółdzielni wybudowanych zostało 15 budynków wielorodzinnych, w których mieści się 511 mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych to 28.991,20 m2.  Poza tym Spółdzielnia posiada trzy lokale usługowe, o łącznej powierzchni 434,2 m2  znajdujące się w pawilonie handlowym wybudowanym w 2002 r. + biuro Spółdzielni o powierzchni 57,7 m2.
Wraz z wybudowaniem pawilonu handlowego zakończył się proces inwestycyjny związany z realizacją budownictwa na terenie Spółdzielni.

Okres realizacji budownictwa mieszkaniowego w naszej Spółdzielni zbiegł się z czasem przemian ustrojowych w Polsce i był okresem niezwykle trudnym, w szczególności z uwagi na hiperinflację i ciągłą zmianę przepisów prawa. Ogromnie kłopotliwym problemem było wówczas pozyskiwanie kredytów mieszkaniowych na realizację budownictwa spółdzielczego. Pomimo tych problemów udało się zrealizować założenia przyjęte z chwilą powstawania Spółdzielni.

W zasobach Spółdzielni liczba zamieszkałych osób od kilku lat nieustannie się zmniejsza - jest to zresztą tendencja zauważalna w całym mieście. Dla porównania  w roku 1998 w  Spółdzielni mieszkało 1740 osób, w roku 2006 -1555, a w  roku 2015 mieszkało już tylko 1186 osób. Wynika z tego, że w okresie od roku 1998 do 2015 ubyło 554 osoby. Powyższe dane świadczą o tym, że w omawianym okresie ubyło ponad 30% mieszkańców.

Obecnie działalność Spółdzielni skupia się na utrzymaniu istniejącej substancji mieszkaniowej. Sukcesywnie prowadzone są też prace mające na celu poprawę estetyzacji osiedla. Od roku 2009 trwa proces docieplania i wykonania nowych elewacji budynków Spółdzielni.