MSM "Jutrzenka" zlokalizowana jest w północnej części miasta i ograniczona jest ulicami: Legionów, Ogólna, Fromborska. Łączna powierzchnia działek na tym terenie wynosi 45848,0 m2. Mieści się tutaj 13 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 23904,9 m2  gdzie zlokalizowanych jest 431 mieszkań + biuro Spółdzielni oraz pawilon handlowy z trzema lokalami usługowymi o łącznej powierzchni 434,2 m2 .
Poza tym dwa budynki Spółdzielni mieszczą się w strefie śródmiejskiej, na ul. Sienkiewicza. Budynki na ul. Sienkiewicza posiadają razem 80 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5144 m2 . Budynki mieszczą się na działkach o powierzchni  4971,0 m2 .

Dane liczbowe łącznie:
budynków mieszkalnych: 15
lokali mieszkalnych: 511
powierzchnia użytkowa mieszkań: 28991,20 m2
lokale użytkowe: 3
powierzchnia lokali użytkowych: 434,17 m2 + biuro Spółdzielni: 57,7 m2
powierzchnia działek  gruntu: 50819 m2, w tym:
- działki wykupione: 34045,0 m2
- działki w użytkowaniu wieczystym: 16216,0 m2
Poza tym Spółdzielnia dzierżawi działki o pow.: 558,0 m2  

Wykaz budynków Spółdzielni:
Legionów 24
Legionów 26
Legionów 28
Legionów 30
Legionów 32
Legionów 34
Legionów 36
Fromborska 17
Fromborska 19
Fromborska 21
Fromborska 23
Fromborska 25
Fromborska 27
Sienkiewicza 1
Sienkiewicza 2