Elbląg, dnia 28.03.2023 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Zgodnie z ustawą z dnia 08 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku
paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.295).
Art. 23.1 pkt 1 zobowiązuje spółdzielnię aby w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
obniżyła zaliczki na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczonego do
lokali mieszkalnych gospodarstw domowych…
Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” informuje, że na dzień dzisiejszy nie
może spełnić w/w wymogu ustawowego, gdyż spółdzielni nie są znane ceny ciepła
po których zobowiązana jest Państwa rozliczać.
Zgodnie z ustawą ceny ciepła nie mogą przekroczyć wzrostu 140% w stosunku do
cen z 30.09.2022 r. - ustala się cenę maksymalną do stosowania.
Ceny ciepła, zarówno cenę maksymalną jak i średnią cenę do rozliczeń ustala
sprzedawca ciepła, dla naszej spółdzielni Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej (EPEC) w Elblągu.
EPEC w dniu 02.03.2023 r. na swojej stronie internetowej zamieścił nowy cennik opłat
za ciepło obowiązujący od dnia 01.03.2023 r. oraz cennik opłat za ciepło z
wyrównaniem. Z opublikowanego cennika wynika, że za ciepło będziemy płacić mniej
za zamówioną moc cieplną (opłata za MW) i tą opłatę spółdzielnia mogłaby obniżyć,
jednak opłata za GJ jest opłatą wyższą i za centralne ogrzewanie (opłata zmienna)
oraz za podgrzanie wody spółdzielnia musiałaby podnieść opłaty.
Spółdzielnia nie zgadza się z wyliczeniem cen przez EPEC Elbląg.
Już po opublikowaniu cennika zwróciliśmy się do EPEC-u z pytaniami oraz wraz z
innymi elbląskimi spółdzielniami złożyliśmy pismo z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
W związku z powyższym opłaty za ciepło dla Państwa nie zostały zmienione,
ewentualnych korekt dokonamy jak poznamy ostateczne ceny ciepła.
Zarząd MSM „Jutrzenka”

Zgłaszanie awarii

awarie typu:
gazowego, elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego
w dni wolne od pracy w godz. 7-21
oraz w dni robocze w godz. 15-21 należy zgłaszać konserwatorowi
tel. 516-982-145

awarie typu:
c.o. i c.w. całodobowo do pogotowia EPEC-u tel. 993
Konserwator domofonów i TV
kom. 511-790-562

Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie EPEC-u 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Straż Miejska 986 lub 239-30-34
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
(55) 239-30-40
Schronisko dla zwierząt
(55) 234-16-46
Dzielnicowi:
ul. Fromborska – mł. asp. Michał Tałaj
tel. 477-341-523 lub 887-876-096
e-mail: dzielnicowy.elblag14@ol.policja.gov.pl
ul. Legionów – sierż. szt. Dorota Cysarz
tel. 477-341-526 lub 887-876-162
e-mail: dzielnicowy.elblag15@ol.policja.gov.pl
ul. Sienkiewicza – mł. asp. Andrzej Jaźwiec
tel. 477-341-522 lub 887-876-180
e-mail: dzielnicowy.elblag18@ol.policja.gov.pl

Dane kontaktowe

Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka"
ul. Legionów 28/1  82-300 Elbląg
tel. (55) 648-59-79
e-mail: jutrzenka9@wp.pl
Biuro spółdzielni czynne:
w poniedziałek w godz. 9-17,
wtorek-piątek w godz. 7-15.