Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że na terenie Spółdzielni, w rejonie ulic Legionów – Fromborska zostało utworzone sześć „gniazd” z pojemnikami półpodziemnymi. Każde z gniazd posiada komplet pojemników na odpady, z podziałem na wymagane frakcje.

Dotychczasowy „przydział” poszczególnych budynków i klatek pozostaje bez zmian. Dla przypomnienia podajemy:

Placyk nr 1   lokalizacja pomiędzy budynkami Legionów 24 – 30 (parking) – do korzystania zostały przypisane mieszkania z budynków:
                   Legionów 24
                   Legionów 30 – klatki III i IV
                   Legionów 26
                   Legionów 28- klatka IV
Placyk nr 2 – lokalizacja na terenie parkingu pomiędzy I klatka Legionów 28 i I klatką
                   Legionów 30 – do korzystania zostały przypisane mieszkania z budynków:
                   Legionów 28 – klatka I, II i III
                   Legionów 30 – klatka I i II
                   Legionów 32
                   Legionów 34
Placyk nr 3   lokalizacja – parking przy skarpie pomiędzy Fromborska 25 – 27 – do korzystania zostały przypisane mieszkania z budynków:
                   Fromborska 25
                   Fromborska 27
Placyk nr 4    lokalizacja pomiędzy budynkiem Fromborska 21 a 23 (na trawniku) – do korzystania przypisane zostały mieszkania:
                   Legionów 36
                   Fromborska 21
                   Fromborska 23 – IV klatka
Placyk nr 5   lokalizacja Fromborska 23 I klatka przy skarpie – do korzystania przypisane zostały mieszkania:
                   Fromborska 23 klatka I, II i III
                   Fromborska 19 klatka IV i V
Placyk nr 6   lokalizacja Fromborska 19 I klatka róg z Bartniczą – do korzystania przypisane zostały mieszkania:
                   Fromborska 17
                   Fromborska 19 klatka I, II, III

Podajemy za producentem „Instrukcję użytkowania pojemnika półpodziemnego”:

1.    Otwórz klapę pojemnika przy pomocy uchwytu w klapie wrzutowej
2.    Delikatnie unieś klapę wrzutową pojemnika
3.    Zdeponuj worek z odpadami, dla bezpieczeństwa przytrzymując drugą ręką uniesioną klapę pojemnika
4.    Po zdeponowaniu worka z odpadami, delikatnie opuść klapę
5.    Nie należy trzaskać klapą lub opuszczać jej z impetem – może to się skończyć przytrzaśnięciem dłoni!
                                                      
Pamiętaj:

1.    Odpady z makulatury, szczególnie duże kartony i tekturę, należy podrzeć na kawałki przed wrzuceniem do pojemnika – optymalizuje to proces segregacji oraz zwiększa wydajność pojemnika. Pozwala to także przeciwdziałać utknięciu i zablokowaniu dużego kartonu w środku pojemnika
2.    Butelki plastikowe należy dokładnie zgnieść przed zdeponowaniem w pojemniku, wcześniej należy zdjąć nakrętkę i wrzucić ją luzem
3.    Wrzucając odpady zmieszane zamknij szczelnie worek przed wrzuceniem go do pojemnika oraz upewnij się czy nie jest on uszkodzony – wspomaga to walkę z nieprzyjemnymi zapachami
4.    Nie należy do żadnego pojemnika, wrzucać naczyń czy pojemników z płynami
5.    Do pojemników ze szkłem nie wolno wrzucać szkła okiennego
6.    Nie wolno wrzucać do pojemników odpadów budowlanych

Przypominamy terminy wywozu tzw. „gabarytów”:

1.    Legionów 24, 26, 28, 30, 32, 34,36 –poniedziałek
2.    Fromborska 17,19,21,23,25,27 – poniedziałek
3.    Sienkiewicza 1 i 2 - środa

Gabaryty należy wystawiać najwcześniej 24 godziny przed ich odbiorem. Prosimy o zachowanie porządku w miejscu składowania odpadów.

Zgłaszanie awarii

awarie typu:
gazowego, elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego
w dni wolne od pracy w godz. 7-21
oraz w dni robocze w godz. 15-21 należy zgłaszać konserwatorowi
tel. 516-982-145

awarie typu:
c.o. i c.w. całodobowo do pogotowia EPEC-u tel. 993
Konserwator domofonów i TV
kom. 511-790-562

Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie EPEC-u 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Straż Miejska 986 lub 239-30-34
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
(55) 239-30-40
Schronisko dla zwierząt
(55) 234-16-46
Dzielnicowi:
ul. Fromborska – mł. asp. Michał Tałaj
tel. 477-341-523 lub 887-876-096
e-mail: dzielnicowy.elblag14@ol.policja.gov.pl
ul. Legionów – sierż. szt. Dorota Cysarz
tel. 477-341-526 lub 887-876-162
e-mail: dzielnicowy.elblag15@ol.policja.gov.pl
ul. Sienkiewicza – mł. asp. Andrzej Jaźwiec
tel. 477-341-522 lub 887-876-180
e-mail: dzielnicowy.elblag18@ol.policja.gov.pl

Dane kontaktowe

Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka"
ul. Legionów 28/1  82-300 Elbląg
tel. (55) 648-59-79
e-mail: jutrzenka9@wp.pl
Biuro spółdzielni czynne:
w poniedziałek w godz. 9-17,
wtorek-piątek w godz. 7-15.