Rok 2016

bilans
rachunek zysków i strat
- list polustracyjny strona 1.  strona 2.