Formularz kontaktowy

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922): 

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez MSM „Jutrzenka” w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219). Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest MSM „Jutrzenka”
z siedzibą przy ul. Legionów 28 w Elblągu. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.

Proszę, wpisz Imię i Nazwisko
Proszę, wpisz swój nr telefonu
Proszę, wpisz swój e-mail Nieprawidłowy adres e-mail
Proszę, wpisz temat
Proszę, wpisz treść