Fundusz remontowy budynkowy:

1. Legionów 36 - remont klatek
2. Legionów 28/III i IV kl. – naprawa schodów wejściowych
3. Fromborska 25 – parking – wykonanie studni wraz z odprowadzeniem wody
4. Fromborska 27 pawilon – remont dachu
5. Fromborska 27 pawilon – remont elewacji (zalecenie przeglądu budowlanego)
6. Fromborska 27 pawilon – remont schodów
7. Legionów 28/IV kl. – podwyższenie i ocieplenie komina
8. Fromborska 17/VI kl. - podwyższenie i ocieplenie komina
9. Fromborska 17 – piwnica – wymiana poziomów instalacji sanitarnej
10. Sienkiewicza 2/kl.I - podwyższenie i ocieplenie komina
11. Sienkiewicza 2 – wykonanie oświetlenia parkingu

Fundusz remontowy wspólny:

1. Sienkiewicza - parking